Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad unfinished; unfit; unfix; unfold do češtiny


unfinished = nedokončený, nedodělaný, neobrobený, kusý, načatý, nedokončení, neupravený, hrubý, neopracovaný, nepropracovaný, rozpracovaný, nedokonaný

unfit = nezdravý, nehodící se (k, pro), nekvalifikovaný, nezpůsobilý, nepřiměřený, nepatřičný, neschopen, nevhodný, nepoužitelný, nepřizpůsobený, unfit, nepouživatelný

unfix = oddělat (uvolnit), odpojit, sejmout, rozpustit, rozvázat, povolit


Next: unfolding; unformed; unfortunate    vigilance; vignette; vigorous; vile