Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad unfailing; unfair; unfaithful; unfasten do češtiny


unfailing = spolehlivý, neomylný, neselhávající, jistý, věrný, pevný, nezlomný, nevyčerpatelný

unfair = nespravedlivý, nehezký, nepoctivý, nesportovní, nečestný, neslušný, neobjektivní, nekalý, nedodržující pravidlo, nepřiměřený, nerovný, nerozumný

unfaithful = nepřesný, nesvědomitý, nevěřící, ve zlé víře, ve zlém úmyslu, konaný ve zlém úmyslu, důvěry nehodný, konaný ve zlé víře, zrádný


Next: unfastening; unfathomable; unfeeling    victualler; videotape; vie; view