Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad unexceptionable; unexpectedly; unexpired do češtiny


unexceptionable = nesporný, nenapadnutelný, neoddiskutovatelný, výborný, vynikající, znamenitý, nezávadný, bezúhonný, dokonalý, bez vady

unexpectedly = neočekávaně, mimo nadání, nečekaně, náhle, nepředvídaně

unexpired = dosud platný, dosud neskončený, platný, neprošlý, neskončený


Next: unfailing; unfair; unfaithful; unfasten    vicissitude; victimize; victual