Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad uneven; unevenness; uneventful do češtiny


uneven = nerovnoprávný, hrubý, lichý (o číslech), rozdílný, nerovnoměrný, nestejnoměrný, nevyrovnaný, nerovný, hrbolatý, nepravidelný, nerovnoběžný, náladový

unevenness = nestejnost, lichost, nepravidelnost, nerovnoměrnost, nerovnoběžnost, hrbolatost, nestejnoměrnost

uneventful = jednotvárný, bez komplikací, klidný, normální, obyčejný, nudný


Next: unexceptionable; unexpectedly; unexpired    vicarious; vice; vice-chancellor; vicious