Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad unequal; unequality; unequalled; unequivocal do češtiny


unequal = nerovný, rozdílný, nepřiměřený, proměnný, nepravidelný (proměnný), lichý (číslo), nevyvážený, nevyrovnaný, nerovnoměrný, nesymetrický, nestačící, nestejnoměrný

unequality = nejednotnost, nepravidelnost, nerovnoměrnost, nestejnost, nepoměrnost, nepřiměřenost, proměnlivost

unequalled = nepřekonaný, nesrovnatelný (nemající sobě rovna), ojedinělý, bezpříkladný, nemající sobě rovna, bezkonkurenční


Next: uneven; unevenness; uneventful    vibrate; vibratile; vibrating; vibratory