Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad uneasy; unemotional; unemployed; unenforceable do češtiny


uneasy = znepokojený, stísněný, nepříjemný, znepokojující, nepokojný, nevrlý, nesvůj (jsoucí), tísnivý (úzkostný), upjatý, trapný, nepřirozený, nesnadný

unemotional = bezcitný, tvrdý, chladný, věcný, střízlivý, neemocionální

unemployed = neupotřebený, neužívaný, stojící, bez zaměstnání, nepoužitý, bez práce, nevyužívaný

unenforceable = nevykonatelný, právně neúčinný, právně bezúčinný, naturální, neproveditelný


Next: unequal; unequality; unequalled; unequivocal    viable; vial; viaticum; vibrant