Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad underwater; underwork; underwrite; underwriter do češtiny


underwater = podmořský, ponořený, potápěčský, spodní, spodní voda, podpovrchová voda, pod hladinou, podvodní

underwork = špatná práce, žádat málo práce, málo pracovat, špatně pracovat, spodní stavba, podřadná práce, fušovat, podkopávat

underwrite = zaručit se za, uzavřít pojištění, připojit svůj podpis, potvrdit, převzít podíl na pojistné smlouvě, stvrdit podpisem závazek, upsat se, upsat, subskribovat, pojistit (pojistkou), podepsat pojistku, schválit financován í


Next: undesigning; undignified; undisclosed    verve; very; vesicant; vesicle