Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad underrun; underscore; underset; undershoot do češtiny


underrun = běžet pod, probíhat pod, spodní proud, podnáklad, podletět, podbíhat, podběhnout, nedostačující náklad

underscore = zdůraznit, podtrhnutí (čára pod slovem), podškrtnout (podtrhnout), podtrhávat, podtržená čára

underset = dát do podnájmu, podpírat, podepřít, dát v podnájem, podložní hornina

undershoot = krátce přistát, podkmit, přistávat, krátce přistávat, krátká rána, krátké přistání


Next: underside; undersize; undersized; understate    vermeil; vermin; vernacular