Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad underpinning; underprivileged; underrate do češtiny


underpinning = podpora, podezdívka, podchycování (základu), podpírání, opora, podporový, podpěry, podchycující

underprivileged = neplnoprávný, odstrčený, chudý, příslušník sociálně slabé vrstvy, sociálně slabé vrstvy, diskriminovaný, s menšími právy, sociálně slabý

underrate = podceňovat, nízko odhadnout, odhadnout nízko (podcenit), nízký odhad, nízká cena, podcenění, nedocenit, nízko ohodnotit


Next: underrun; underscore; underset; undershoot    verbose; verbosity; verdure; verify