Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad underling; underlining; underlying; undermine do češtiny


underling = podúředník, nedochůdče, podřízený, poddaný, poskokovský

underlining = podtrhávající, podtrhávání, podtržené čáry, podškrtání, podtrhání, podškrtávání

underlying = podložní, základový, spodní, vespod ležící, zásadní, základním prvkem, výchozí, v pozadí ležící, níže ležící, implicitní, podkládací, podkladový


Next: undermined; undermining; undermost    ventral; ventricle; venturesome; veracity