Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad transgression; transhipment; transient do češtiny


transgression = hřích, přestoupení (zákona), přejití, překročení, přečin, provinění, transgrese, porušení zákona, hříšný, prohřešek, prohřešení

transhipment = přeložení nákladu, překladištní, překládání, překládací, přeložení

transient = pomíjivý, pomíjející, prchavý, měnivý (nestálý), chvilkový, dočasný, míjivý, nestálý, cestující, občasný, krátkodobý, projíždějící


Next: transillumination; transitional; transitory    unfortunately; unfounded; unfriendly; unfurl