Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad transforming; transfuse; transgress do češtiny


transforming = měnící, přeměňující, přetvořující, přetváření, přetvoření, transformační, transformování, transformace

transfuse = přesypat, přenést, proniknout, přepytlovat, provést transfúzi, prolínat, přelévat, provést transfuzi

transgress = hřešit, zhřešit, přestoupit (zákon), přejít, vymykat se, spáchat přestupek, porušit (4. p.)


Next: transgression; transhipment; transient    unfolding; unformed; unfortunate