Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad transferee; transference; transferring do češtiny


transferee = přeložená osoba, příjemce, cesionář, osoba, jíž se něco převádí, přejímatel, postupník, nabyvatel, remitent

transference = přemístění, převod, přenosový, převezení, postoupení, přepravení, přetisk, poukázání, předání

transferring = přenášení, převádějící, přenášející, přetiskování, přepravování, předávání, obtiskování, přemisťování, poukazování, převodný, převáděcí, přetisk


Next: transfiguration; transfix; transform    unfastening; unfathomable; unfeeling