Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad transcending; transcribe; transferability do češtiny


transcending = překračování, přestupování, převyšování, přesahování, přesahující

transcribe = přepsat, transkribovat, zachytit (pro budoucí reprodukci), napsat, přeložit, rozepsat, udělat záznam, přepisovat, zaprotokolovat (4. p.), přenášet

transferability = přenosnost, přemístitelnost, přeložitelnost, převoditelnost, postupitelnost


Next: transferee; transference; transferring    unfailing; unfair; unfaithful; unfasten