Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad tramway; transact; transcend; transcendence do češtiny


tramway = tramvaj, trať dráhy, vůz dráhy, dráha, lanová dráha, elektrická dráha, městská dráha, koňská dráha, tramvajový

transact = provádět, projednat, vyjednávat, obchodovat, vyřizovat, vést, provádět transakce, vyřídit, vyjednat

transcend = přesahovat, přestoupit (překročit), předstihnout, vyniknout, předčit, převýšit, přestihnout, transcendentalista, transcendovat, převyšovat


Next: transcendency; transcendent; transcendental    uneven; unevenness; uneventful