Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad trainee; traipse; trait; tram do češtiny


trainee = žačka, učnice, praktikant, účastník kurzu, frekventant kurzu, učeň, stážista, účastník školení, žákovský, posluchač, cvičenka, cvičenec

traipse = flinkat se, courat se, courání, plahočit se, táhnout se

trait = vlastnost, charakter, znak, stránka, tah, povahový rys, nádech, stín, stopa, rys (charakteristický), zvláštnostní


Next: tramline; trammel; trample; tramroad    uneasy; unemotional; unemployed; unenforceable