Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad tortuosity; tortuous; torus; tosh do češtiny


tortuosity = klikatost, kroucení, křivost, zákrut, točení, kroutivost, zkroucení, součinitel meandrovitosti toků, zvlnění, tortuozita

tortuous = postranní, neupřímný, kroucený, vinoucí se (klikatý), nepřímý, křivolaký, plný odboček, křivý, pokřivený, stočený, zakřivený, nepoctivý

torus = torus, hrbol, otok, obloun, prstenec

tosh = nesmysl, blbost, lehký míč, volovina, houby (nesmysl)


Next: toss; tossing; tot    undermined; undermining; undermost