Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad torsion; tort; tortious; tortoise do češtiny


torsion = točení, torze (bot.), zkroucenost, zkrut, krut, zkroucení, křivost (druhá, mat.), torse, otočení, kroutící, druhá křivost, torzní

tort = přečin, bezpráví, delikt, občanskoprávní delikt, úmyslné porušení práva, porušení, mimosmluvní civilní delikt, týkající se sporu (či deliktu)

tortious = nezákonný, protiprávní, křivdu páchající, nevhodný, nedovolený, nepříznivý, škodlivý


Next: tortuosity; tortuous; torus; tosh    underling; underlining; underlying; undermine