Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad torrefaction; torrent; torrential; torrid do češtiny


torrefaction = prahnutí, vyprahnutí, vypalování, vysušování, pražení

torrent = proud, příval (prudký), gejzír, dravý proud (bystřina), vodopád, záplava (přen.), bystřinný, horský potok, proudový, horská bystřina, prudký tok, prudký proud

torrential = prudký (jako příval), řinoucí se, strhující, jako příval, bystřinný, přívalový

torrid = žhavý, vysušený, spálený, suchý (vyprahlý), pálící, divoký, vášnivý, horký, vypálený, horoucí, palčivě horký, palč ivý


Next: torsion; tort; tortious; tortoise    underlay; underlie; underline