Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad tax-free; taxi; taxing; tea do češtiny


tax-free = nezdaňovaný, nepodléhající dani, nezdanitelný, nepodléhající zdanění, bez poplatku, osvobozený od daní, osvobozený od daně, bez daně

taxi = pojíždět (o letadle), taxík, jet taxíkem, autotaxi, autodrožka

taxing = náročný, odhadování, zdaňovací, ohodnocování, pojíždění, hodnocení, zdanění, zdaňování

tea = svačina (s čajem, kávou ap.), večeře (s čajem, kávou ap.), pít čaj, svačit (s čajem, kávou ap.), napájet čajem, vývar, čajový, čajovník č ínský


Next: teach; teachable; team; teamwork    transmissive; transmit; transmitting