Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad taste do češtiny

taste = chuť; chutnat; podle chutě; okusit (ochutnat); mít chuť; záliba; ochutnat; zkusit (ochutnat); mít příchuť; cítit; vnímat; příchuť; ochutnávat; koštovat; ochutnání; chutnání; styl; gusto; vkus; pocit; chuťový; okoušení; ochutnávání; chuťový pohárek
bad taste = nevkus; špatná chuť;
sweet taste = sladkost; sladká chuť;
to taste = podle chuti; podle vkusu;
unpleasant taste = nepříjemná chuť; nepříjemná příchuť; give a taste = dát ochutnat;
matter of taste = věc vkusu; nechutný (mimo chuť);

Příklady překladu slova "taste" z webu:

Taste it.  Okusit to.
The taste was worse.  A chutnalo to snad ještě hůř.
I can taste it.  Cítím tu chuť.
I have no taste for it.  Nelíbí se mi to.
Jason had a bad taste in his mouth.  Jasonovi se udělalo nevolno.
You'll like it once you taste it.  Jak jednou zkusíš, zachutná ti.
He sipped the coffee but didn't taste it.  Napil se kávy, ale nevnímal její chuť.
He finished his drink and did not taste it.  Dopil svůj drink avůbec nevěděl, jak chutnal.
It also left her with an unpleasant metallic taste on her tongue.  Také to zanechalo nepříjemnou kovovou pachuť na jazyku.
Casey stared at her drink, sipped but did not taste it.  Casey zírala na svou sklenku, upila, ale nevnímala, co pije.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatortaste for   tasted   taster   Tatar   tattoo   tax credit   tax return   taxation