Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad taste for do češtiny

taste for = smysl pro; smysl; záliba; ochutnat
have a taste for = mít smysl pro;

Příklady překladu slova "taste for" z webu:

I've no taste for it.  Ty mi moc nejedou.
I have no taste for it.  Nelíbí se mi to.
He had always a taste for low company.  Vždy míval sklon stýkat se se špatnou společností.
Because he's got a genuine taste for it.  Protože se mu to strašně líbí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatortasted   taster   Tatar   tattoo   tax credit   tax return   taxation   teacher