Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad tangled; tank; tanned; tannin do češtiny


tangled = spletitý, zchumlaný, zašmodrchaný, popletený, zasukovaný

tank = cisterna, nádrž (nádržka), jímka, rezervoár, tankovat (do nádrže), plnit nádrže, vodojem, kanystr, rybník, jezírko, natankovat, vana (T)

tanned = vyčiněný, snědý, hnědý, osmahlý, tříslený, třísločiněný

tannin = kyselina tříslová, tříslová kyselina, tannin, taninovat, tříslovina


Next: tantalize; tantrum; tap; tape    tramway; transact; transcend; transcendence