Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad tame; taming; tamp; tamper do češtiny


tame = zkrotit, pokorný, krotit, ochočit, zkrocený, ochočený, neškodný, nevýbojný, nevýrazný, všední, obdělávaný, ponížit

taming = krotící, drezírující, krocení, ochočení, ovládání, zkrocení, krotitelství

tamp = utěsnit (nálož), upěchovat, udusat, pěchovadlo, nacpat, pěch, zhutnit, dusat, těsnit


Next: tamping; tan; tandem    traduce; trafficker; tragedy; trained