Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad talcum; tale; tales; talk do češtiny


talcum = talek, talkový prášek, křemičitan hořečnatý, mastkovat, steatit, klouzek

tale = vyprávění, povídka, pohádka, klep, hovor, historka, pověst, zpráva, počet (zast., bás.), vypravování, tajemství, pomluva

tales = příběhy, náhradníci porotců, seznam porotců, náhradní porotci, jmenovací listina porotců, listina porotců (jmenovací, delegační)


Next: talkative; talkativeness; tall; tallow    towering; town; township; toxic