Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad tails; taint; take; take-down do češtiny


tails = odpad, hlušina, jalovina, kousky, zadina, plevy, shonky, klásky, zkrácení, omezení, destilační zbytky, odpadní materiál

taint = nakazit, nákaza, kaz, zkaženost, zamořit, poskvrnit (mravně), poskvrna, nakazit se, zkáza (mravní), zlo, úhona (zlo), korupce

take = brát, chytit, ujmout se, přijmout (nabídku, sázku), donést, zabírat (čas), dát (práci), najmout si (taxi apod.), jíst (co), pít (co), pokládat (za), chápat


Next: take-in; take-up; takeup; taking-down    touchy; tough; toughen; toughening