Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad tackling; tacky; tact; tactful do češtiny


tackling = pouští se do (2. p.), kladkostroj, postoj koně, postroj, náčiní, zvedající, řešící (problém), výstroj

tacky = laciný, ošuntělý, obyčejný, sešlý, mazlavý (o barvě), herka, lepivý, odbytý, ošumělý, přilnavý, zanedbaný, nevkusný

tact = taktnost, vkus, hmat, šetrnost, cit, korektnost, společenský takt, taktový

tactful = ohleduplný, diskrétní, korektní, šetrný, útlocitný


Next: tag; tagger; tagging; tail    toss; tossing; tot