Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad tabular; tabulate; tabulated; tabulation do češtiny


tabular = tabelární, deskový, přehledný, rovný, plochý, vrstvený, lístkový, destičkový, deskovitý, tabulkovitý, destičkovitý, tabulovitý

tabulate = tabelovat, srovnat, vyhladit (na plocho), zploštit, sestavit do tabulek, zhustit, shrnout, zarovnat (na plocho), nařídit tabulátor, tabulovat, táflovat, tabulkový

tabulated = obsažený v tabulkách, tabulkovaný, známý, listovitý, tabulkový


Next: tachograph; taciturn; tack; tacking    torsion; tort; tortious; tortoise