Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad syphon; systematic; systematize; T-joint do češtiny


syphon = násoska (ohnutá), zápach uzávěrka, uzávěrka, sběrač, shybka, sací zvedák

systematic = soustavný, metodický, plánovitý, cílevědomý, systémový

systematize = organizovat, organizovat se, systematizovat, soustavně uspořádat, systemizovat (uspořádat soustavně)

T-joint = odbočka T, spojka, můstková spojka, tvarovka, tvarovka T


Next: T-network; T-shirt; tab; tabby    topsyturvy; torment; tormentor; torn