Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad switching do češtiny

switching = přepínání; spínání; zapínání; vypínání; komutování (paketů); přepínání; přepojování; přesměrování; přesun; měnící; komutace; vypínací; zapojování; zapínací; spínací; přepínací; švihání; šlehání; seřaďování; spojování; odbočování; odvádění stranou
circuit switching = přepojování okruhů; přepojování kanálů;
line switching = volba linky; volba vedení;
packet switching = přepínání paketů; přepojování paketů; frequency of switching = hustota spínání;

Příklady překladu slova "switching" z webu:

Switching to, generators.  Přepínám generátory.
Hal was switching from visual to audio output.  Hal se přepnul z vizuálního výstupu na akustický.
I am now switching to cruise mode and must break contact.  Navažte přímý kontakt a žádejte další informace sami.
Why hadn't he heard it before switching the reception azimuth?  Proč to neslyšel dřív, než zapnul přijímací azimut?
He walked twenty meters from the car before switching it on.  Poodešel dvacet metrů od automobilu, než ho zapnul.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorswitching centre   switching device   switching system   swivel   swivel arm   swivel pin   sword   syllable