Nainstalujte si:
       

Překlad switchboard


switchboard = ústředna (centrála, telefonní); ; rozvaděč (rozvodná deska); rozvodná deska; rozváděč; přístrojová deska; ovládací panel; přepínač; rozvodová deska; telefonní ústředna; ústřednový; rozvodnice; centrála; telefonní centrála; spojovatelka
distribution switchboard = rozvodná deska; distribuční rozváděč;
feeder switchboard = deska rozváděče; napájecí rozváděč;
telegraph switchboard = telegrafní přepojovač; přepojovač telegrafní;
trunk switchboard = přepojovač meziměstský;

Překlad switchboard z webu:
The girl at the switchboard came back on.  Znovu se na obraze objevilo to děvče.
The phone buzzer on the switchboard went.  Zazvonil telefon.
Again the phone buzzer on the switchboard went.  Znovu zazvonil telefon.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorswitchgroup   switching   switching centre   switching device   switching system   swivel   swivel arm   swivel pin