Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad switch do češtiny

switch = vypínač; přepnout; změnit (téma čeho); měnit; rákoska; proutek; bičík; výhybka (žel.); mrskat; švihat; přehodit výhybku (žel.); falešná kadeř; výměna (výhybky); šlehat; tlouct (přen.); přepnout na jinou kolej (žel.); převést na jinou kolej (žel.); prut
air-break switch = vzduchový spínač; vzduchový vypínač;
air-pressure switch = tlakovzdušný spínač; hlídač tlaku vzduchu; vzduchový stykač; tlakový spínač; pojistný ventil;
analog switch = analogový spínač; analogový přepínač; přepínač antény; relé;

Příklady překladu slova "switch" z webu:

Switch off all control power to the antenna system.  Vypni proud do celého anténního systému.
A switch snapped on.  Cvakl vypínač.
I gotta switch phones.  Musím přepojit hovor.
Well, you can switch on your beam now.  Tak můžete zapnout ten svůj světlomet.
Suslev jerked the sending switch on.  Suslev prudce stiskl tlačítko.
Harlan's left hand moved a switch down toward contact.  Harlanova levačka se pohnula a sepjala kontakt.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorswitchboard   switchgroup   switching   switching centre   switching device   switching system   swivel   swivel arm