Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad swinging do češtiny

swinging = houpající se; houpací; kývání; komíhání; plavání; výkyvný; kolísavý; kyvadlový; kolísání; rozkývaný; sklápějící se; houpavý; houpání; únik; kývající; houpající; kymácení; pootáčení; natáčení; roztáčení; otáčení; kolébání; závěsný; kyvný
backward swinging = záhup; zákmih;

Příklady překladu slova "swinging" z webu:

Swinging on his heel the assassin stepped out into the light.  Otočil se na patě a vyšel do světla.
We're swinging too rapidly, the starpom said.  Točíme se příliš rychle, řekl starpom.
I was swinging like crazy.  Mlátil jsem kolem sebe jako pominutej.
She just kept swinging her foot, and staring into space.  Jen dál pohupovala nohou a dívala se do prázdna.
He was out the swinging doors, trying to hail a cab.  Už byl venku z otáčecích dveří a snažil se zastavit taxík.
The door behind her began swinging closed.  Dveře za ní se začaly zavírat.
We lifted off and headed north, swinging wide of the building.  Vzletěli jsme a zamířili na sever, rozmáchlým obloukem pryč od budovy.
She was now ten feet above the car, swinging lower.  Lezla teď tři metry nad autem a klesala dolů.
Tait raced around the corner and shot through the swinging door.  Tait se přehnal kolem rohu a vrazil dovnitř létacími dveřmi.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorswitch   switchboard   switchgroup   switching   switching centre   switching device   switching system   swivel