Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad swing do češtiny

swing = houpat se (na houpačce); houpat (na houpačce); houpání; kolébat se; kývání; houpačka; popud; vzlet; houpací; kývat se; rozkývat; točit; otáčet; kráčet houpavě; rozmáchnout se (čím); zamávat (čím); točení; otáčení; švihání; rozmach; ráz; rytmus; podnět
in full swing = na plný výkon;

Příklady překladu slova "swing" z webu:

Swing chose well.  Swing si vybral dobře.
Bo's swing was a little slower.  Bo máchl pomaleji, než bylo třeba.
Panagyn saw him swing and raise his crossbow.  Panagyn viděl, jak se obrací a zvedá kuši.
One push and they swing open.  Jediný člověk na ně zatlačí a otevřou se.
There's all that stuff to swing from.  Nejlíp by si tu užívaly opice.
They watched him walk through the swing doors and disappear.  Dívali se za ním, jak prochází otáčecími dveřmi a mizí.
I just don't know how you can swing it.  Prostě si neumím představit, jak bys to dokázal zvrátit.
But the word of a second accomplice could swing the balance.  Výpověď druhého spolupachatele by tu rovnováhu mohla porušit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorswing axle   swinging   switch   switchboard   switchgroup   switching   switching centre   switching device