Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad swimming do češtiny

swimming = plavání; plovoucí; zaplavený (slzami); plavný; plovací; plný slz; závrať; mdloba; plavební; plavecký; plavečky; plavací; plavba; plování; plavající; koupání; plavecký sport; plovárna

Příklady překladu slova "swimming" z webu:

Swimming les­sons!  Učí se plavat!
The swimming float.  Vor pro plavce..
The latter swimming lessons from that girl!  Při té představě - že ho to děvče učí plavat - dr.
The cabin was swimming in smoke.  Kabina plula v kouři.
A cut to the swimming pool.  Střih na bazén.
What does one wear for swimming in a heated pool?  K čemu se člověk potřebuje učit plavat ve vyhřívaném bazénu?
Corey only stared at him, his swimming eyes as big as tea saucers.  Corey na něj nepřestával zírat, uslzené oči veliké jako podšálky.
The otter was fine, he was just swimming along.  S vydrou bylo všechno v pořádku, jen si tak plavala.
With regard to the horses and camels, they came swimming across.  Co se týká koní a velbloudů, ti přeplavali.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorswimming pool   swing   swing axle   swinging   switch   switchboard   switchgroup   switching