Nainstalujte si:
       

Překlad swell


swell = zvětšit; nadouvání; bobtnání; vzdouvání; naběhnout; otékat; zvětšit se; zduřet; skvělý; prima; otékání; crescendo (zesilování, hud.); elegán; velké zvíře (vysoko postavený); dmout se; otéct; bobtnat; nadýmat; nadýmat se; přibývat; mohutnět; stupňovat se
ground swell = mocná vlna; dnové dmutí; silné vlnobití; spodní vlna; najetí na mělčinu;
heavy swell = těžká pára; frajer;

Překlad swell z webu:
Your legs to swell to tree trunks!  Aby ti nohy opuchly jako štoudve!
Her eyes seemed to swell a little.  Oči jako by jí nabobtnaly.
Rot swarmed across the upper swell of her bosom;  Hniloba se táhla přes její ňadra;
All the tissues in your lungs swell up.  Všechny tkáně v tvých plicích otečou.
Inskipp was turning red and beginning to swell up.  Inskipp zrudl a začal se nadýmat.
And then her features seemed to grow, to swell as she screamed.  Dál křičela a její rysy jako by začaly růst, nadouvat se.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorswimming   swimming pool   swing   swing axle   swinging   switch   switchboard   switchgroup