Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad sweetness do češtiny

sweetness = sladkost; líbeznost; čerstvost; svěžest; lahoda; přívětivost; melodičnost; roztomilost; sympatičnost; hrachor

Příklady překladu slova "sweetness" z webu:

Could there be sweetness for any of them, ever again?  Může některý z nich ještě někdy dosáhnout čirých vod?
She smiled with dark sweetness at this calumny.  S pochmurnou vlídností se nad tou pomluvou usmála.
The colonel smiled with all the sweetness of a king cobra in rut.  Plukovník se usmál tak líbezně jako kobra královská v říji.
He kissed her neck and tasted the sweetness of her perfume.  Líbal ji na krk a vychutnával sladkou vůni jejího parfému.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorswell   swimming   swimming pool   swing   swing axle   swinging   switch   switchboard