Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad sweeping do češtiny

sweeping = rozsáhlý; splývající; povšechný; povrchní; rozmáchlý; široký; velký; zametající; rychlý; prudký; paušální (všeobecný); radikální; drastický; zametání; důkladný; přebíhání; rozkládání; čištění; šablonování; čistění; smýkání; neomezený; všeobecný; čistící

Příklady překladu slova "sweeping" z webu:

Probably sweeping somewhere.  Asi zase někde zametal.
She turned, sweeping the room with her gaze.  Otočila se, přelétla místnost kritickým pohledem.
One radar was sweeping the harbor.  Jeden radaz kontroloval přístav.
The current was intense, sweeping her ever deeper.  Proud tekl silně a odnášel ji neustále hlou­běji.
There was also a man, sweeping the floor.  Byl tam také muž, který zametal podlahu.
Duncan went back to his task, sweeping steel against steel.  A ty to děláš.
Her heart was thumping, his obvious excitement sweeping her.  Srdce jí bušilo a jeho zjevné vzrušení se přeneslo na ni.
He began to polish the banister again with long, sweeping strokes.  Znovu začal leštit zábradlí dlouhými, táhlými pohyby.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsweet   sweetness   swell   swimming   swimming pool   swing   swing axle   swinging