Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad sweeper do češtiny

sweeper = metař; zametací vůz; stěrač (motor.); kominík; stírač (automobilový); automobilový stírač; čistič; rozmítač; rozmítaný oscilátor; sluha; zametací stroj; zametací vozidlo; mechanický smeták; těsnicí lišta spouštěcího okna (okenního skla); zametač ulic
chimney sweeper = kominík; kominická štětka;
road sweeper = zametací vůz; zametací vozidlo; metař;
street sweeper = čisticí vůz; zametací vozidlo; metař;
suction sweeper = zametací vozidlo s vysavačem; zametací vůz se sacím zařízením;

Příklady překladu slova "sweeper" z webu:

The sweeper could feel them.  Metař je cítil.
Idiots, the sweeper muttered.  Pitomci, zamumlal metař.
Okay, said the sweeper slowly.  Tak dobrá, řekl pak pomalu.
Shouldn't've happened like that, the sweeper muttered.  Takhle se to stát nemělo, zamračil se metař.
I can't do it, lad, the sweeper mumbled.  Já to nedokážu, hochu, zamumlal metař.
There was another stitch in time, the sweeper had said.  Tady byla další záplata v čase, alespoň to metař tvrdil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsweeping   sweet   sweetness   swell   swimming   swimming pool   swing   swing axle