Nainstalujte si:
       

Překlad sweep


sweep = zamést (zejména smetákem nebo koštětem); mést; zatáčka (cesty); čistit; vléct; vléct se; vlát (vlnit se); odstranit (rázem, hned); přelétnout (zrakem); zametání; rozmach; vlečka; kominík; smetí; veslo; zametat; vymetání; cídit (čistit); převalit se
horizontal sweep = vodorovná základna; horizontální rozklad;
single sweep = jednorázový; jednorázové vychýlení (časové základny);
synchronized sweep = synchronizované rozmítání; synchronizovaná časová základna;
triggered sweep = spouštěné rozmítání;

Překlad sweep z webu:
The sweep team didn't find anything.  Jeho lidé nic nenašli.
You couldn't sweep away your own shadow.  Nemůžete setřít vlastní stín.
Those techs are going to sweep this theatre.  Technické jednotky budou prohledávat divadlo.
The song reached to others, to sweep them in also.  Píseň zasáhla další a pohltila je také.
Maybe the tide would suddenly materialize and sweep her out to sea.  Možná se náhle vzedme příboj a spláchne ji do moře.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsweeper   sweeping   sweet   sweetness   swell   swimming   swimming pool   swing