Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad swarm do češtiny

swarm = hejno; roj (hejno); rojit se; dav; hemžení; hemžit se; šplhat se; proudit; spousta; šplhat; houf; zaplavit; hrnout se; zaplnit; rojící se; rojnice; hlouček; shluknout
earthquake swarm = zemětřesný roj; roj zemětřesení;

Příklady překladu slova "swarm" z webu:

The swarm was bearing down on us.  Roj se k nám blížil.
The second swarm was still coming toward me.  Druhý roj se stále blížil ke mně.
Why wasn't the swarm blown away?  Proč to roj nerozválo?
The program makes the swarm structure.  Program nutí roj, aby vytvářel strukturu.
My movement hadn't triggered the swarm to pursue me.  Pohybem jsem nevybudil roj k tomu, aby mě pronásledoval.
So if the bacteria die, the swarm dies too?  Pokud bakterie zemřou, zemře roj také?
I didn't find any indication of a swarm then.  Ale nic nenaznačovalo, že by tam roj byl.
She'd agreed with my plan to kill the swarm in the comm room.  Schválila i můj plán, jak zabít roj v ústředně.
More if it's from someplace where they have to swarm the frame.  Když ne, tak o něco déle.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsweat   sweater   sweep   sweeper   sweeping   sweet   sweetness   swell