Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad swallow do češtiny

swallow = vlaštovka (též neodb.); polykat; spolknout; hltat; zhltnout; hodit do sebe; hlt; hltan; pozřít; přijímat lehkověrně (nebo za bernou minci); přijímat za bernou minci (neb lehkověrně); odvolat (řečené); lok (hlt); polknutí (hltu, loku); jícen; polknout
chew to swallow = polykat;

Příklady překladu slova "swallow" z webu:

Swallow them involuntarily?  Nebo omylem spolkl?
They swallow the long green leaf and soar on the night winds.  Spolknou dlouhý zelený list a vzlétnou na nočním větru.
Aquilonia will swallow them up.  Aquilonie je prostě pohltí.
Thought he could swallow a bullet.  Jde tedy skutečně o sebevraždu?
And they seemed to swallow it.  Zdá se, že mi to spolkli.
You've started a storm that'll swallow us all!  Rozpoutala jste bouři, která nás všechny zničí!
The doctor said you were to swallow it when you came to.  Doktor říkal, že to máš polknout, až přijdeš k sobě.
Ryan closed his mouth and tried to swallow a few times;  Ryan zavřel ústa a pokusil se párkrát polknout;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorswapping   swarm   sweat   sweater   sweep   sweeper   sweeping   sweet