Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad suspicious do češtiny

suspicious = podezřelý; podezřívavý; nedůvěřivý; podezírající; podezíravý; podezřele

Příklady překladu slova "suspicious" z webu:

Suspicious eyes peered through the smog.  Hustým kouřem se k nim upřelo několik párů podezřívavých očí.
A suspicious air of humility had come over him.  V jeho chování se zračila podezřelá pokora.
He was suspicious of the memo.  Memorandum se mu nezdálo.
A long, rather suspicious pause.  Dlouhá, poněkud podezřelá pauza.
They would be too suspicious as hitchhikers;  Jako stop aň by totiž byli podezřelí;
He would know if anyone suspicious had been around.  Dozví se, zda se nedělo něco podezřelého.
My dad taught me to be suspicious of coincidences.  Táta mě učil, abych na náhody nevěřil.
A tiny barred hatch opened and one suspicious eye peered out.  Otevřela se uzoučká špehýrka a tou vyhlédlo oko plné podezření.
He stopped suddenly and gave me a quick, suspicious look.  Najednou se však zarazil a vrhl na mě rychlý, podezřívavý pohled.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsustaining   suture   swage   swallow   swapping   swarm   sweat   sweater