Nainstalujte si:
       

Překlad suspicion


suspicion = podezření; nedůvěra; tušení; dohad; dojem; podezírání; náznak; zdání; stopa; podezíravost; podezírající; domněnka; podezřívat; podezřelý
above suspicion = mimo podezření; mimo veškeré podezření;
raise suspicion = budit podezření; vzbudit podezření; clear of suspicion = zbavený podezření;
ground for suspicion = důvod pro podezření;

Překlad suspicion z webu:
Suspicion was proof.  Už samo podezření bylo důkazem.
Some basis of suspicion must have existed.  O něco se opírat musel.
What brought this base suspicion on me?  Co bylo příčinou, že tak hanebné podezření padlo na mě?
Tuek will sow doubt and suspicion just by his presence.  Tuek zaseje pochyby a podezření už jen tím, že je tady.
It was not the strength of suspicion which was important.  Síla podezření sama o sobě není důležitá.
He removed the air filter and gazed with suspicion at the carburetor.  Odklopil vzduchový filtr a podezřívavě si prohlížel kar­burátor.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsuspicious   sustaining   suture   swage   swallow   swapping   swarm   sweat