Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad suspense do češtiny

suspense = úzkostlivé očekávání; napětí (z očekávání); odklad; odročení; pochybnost; suspenze; dočasné zastavení; dočasné přerušení; očekávání; nejistota; napjaté očekávání; nerozhodnost; dobrodružný; napínavý; předběžný; prozatímní; napínavost; zastavení
be in suspense = být v pochybnostech;
keep in suspense = být nerozhodnut;

Příklady překladu slova "suspense" z webu:

The suspense became unbearable.  Napětí bylo už nesnesitelné.
I'll be a lot happier when the suspense is over.  Budu mnohem spokojenější, až ho přestane zahalovat tajemství.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsuspension   suspension arm   suspensory   suspicion   suspicious   sustaining   suture   swage