Nainstalujte si:
       

Překlad suspended


suspended = suspendovaný; suspendoval (4. p.); pověšený; pozastavený; pozastavil (4. p.); odložený; závěsný; podmínečný; odpružený; pružně uložený; uložený; zavěšený; pozdržený; visící; zaražený; rozptýlený; přerušený; podmíněný; zavěšený podhled
be suspended = být pozastavený (např. platby); být pozastaven (např. platby);

Překlad suspended z webu:
Suspended for two years.  Měl zákaz činnosti na dva roky.
He's been suspended off the cops twice.  Dvakrát ho policajti suspendovali.
Judges give lenient suspended sentences to the worst hoodlums.  Soudci vynášejí nad nejhoršími gangstery mírné, podmíněné rozsudky.
Ryan gestured at his suspended arm.  Ryan ukázal na svou zavěšenou paži.
The two businessmen got off with suspended sentences.  Oba obchodníci vyvázli s podmíněnými tresty.
The other end of the rope held a suspended 'cello.  Na druhém konci lana viselo violoncello.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsuspense   suspension   suspension arm   suspensory   suspicion   suspicious   sustaining   suture