Nainstalujte si:
       

Překlad suspect


suspect = podezřelá osoba; podezřelý (osoba, člověk); podezřívat (4. p.); podezírat; tušit; cítit; větřit; pochybný; nedůvěřovat; bát se; mít podezření; mít dojem; domnívat se; podezření; obávat se; obava; pochybnost; pochybovat; podezřelý /adj./; pochybovat o
murder suspect = člověk podezřelý z vraždy; podezřelý z vraždy; the statements are suspect = výpovědi jsou pochybné;

Překlad suspect z webu:
Suspect my ass.  Jaképak podezření.
Male suspect is done.  Ten mužský podezřelý je hotov.
Do you suspect anyone?  Podezíráš někoho?
What do you suspect me of?  Z čeho mě podezříváš?
But did every one suspect him?  Ale podezříval ho každý?
Have you any reason to suspect robbery?  Máte důvodné podezření, že bylo něco uloupeno?
I know some of them and suspect others.  Některé z nich znám a jiné mám v podezření.
In fact she had no reason to suspect him.  Vlastně ani neměla důvod ho podezřívat.
Perhaps he had read it and had begun to suspect something.  Snad si ji opravdu přečetl a má už nějaké podezření.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsuspended   suspense   suspension   suspension arm   suspensory   suspicion   suspicious   sustaining