Nainstalujte si:
       

Překlad survivorship


survivorship = nárok na podíl zemřelého společníka; právo přeživšího na společný majetek; důchod pro přeživšího manžela
right by survivorship = nápadnictví;
Susan   susceptible   suspect   suspended   suspense   suspension   suspension arm   suspensory