Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad surveyor do češtiny

surveyor = průzkumník; zeměměřič; inspektor; odhadce; dozorce; geometr; měřič; daňový inspektor; dohlížecí program; dohlížitel; expert; geodet; havarijní komisař; likvidátor škod; odborník; topograf; znalec; úřední odhadce; inspektorový; kontrolní úředním; mapér
building surveyor = stavební dozor; stavební technik;
field surveyor = geometr; zeměměřič;
insurance surveyor = havarijní komisař; likvidátor;
land surveyor = zeměměřič; pracovník evidence nemovitostí;
quantity surveyor = stavební dozor;

Příklady překladu slova "surveyor" z webu:

But my surveyor found the richest rock samples.  Jenže můj průzkumník nalezl ty nej­bohatší vzorky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsurvivorship   Susan   susceptible   suspect   suspended   suspense   suspension   suspension arm