Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad surveying do češtiny

surveying = mapování; dohlížení; vyměřování; zaměřování; zeměměřictví; geodézie; měření; pozorování; prohlížení; provádění průzkumu; zeměměřičství; sestavování přehledů; mapovací; mapování busolou; dohlížející; měřičství; zaměření; dozírání; vyhlížení; přehlížení
aerial surveying = fotogrammetrie; letecké mapování;
field surveying = nižší geodézie; rovinná geodézie; polní měření;
land surveying = zeměměřičství; praktická geometrie; měření půdy;
plane surveying = nižší geodézie; rovinná geodézie;

Příklady překladu slova "surveying" z webu:

Ingram turned, surveying the silent aircraft gloomily.  Ingram se otočil a chmurně obhlížel letadlo.
He grinned like a lion surveying a herd of crippled antelope.  Zašklebil se jako lev, který přehlíží stádo zmrzačených antilop.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsurveyor   survivorship   Susan   susceptible   suspect   suspended   suspense   suspension